Titel: Destruktivt ledarskap – en teoristudie kring faktorer som kan skapa förutsättningar för destruktivt ledarskap. Författare: Louise Hartwall Handledare: Viveka Jerndorf Datum: 2008-01-25 Sammanfattning: I dagens samhälle talas det mycket om vad bra ledarskap …

3628

Det destruktiva ledarskapet kan utövas på olika sätt och författarna skiljer på två typer av destruktiva ledare – aktiva och passiva. Den aktiva typen motsvarar nidbilden av en arrogant och överlägsen chef som behandlar medarbetarna orättvist och delar ut bestraffningar.

Två sidor som utmärker det passivt destruktiva ledarskapet är: 1. Titel: Destruktivt ledarskap – en teoristudie kring faktorer som kan skapa förutsättningar för destruktivt ledarskap. Författare: Louise Hartwall Handledare: Viveka Jerndorf Datum: 2008-01-25 Sammanfattning: I dagens samhälle talas det mycket om vad bra ledarskap är, vilka positiva följder det för med sig och vad man kan lära Urspårat ledarskap, där ledaren aktivt agerar på ett sätt som drabbar både medarbetarna och organisationen. Låtgå-ledarskap, där ledaren undviker att ta ansvar, fatta beslut och engagera sig. Författarna har också skapat ett enkät- och mätinstrument där destruktiva ledarbeteenden kan fångas in. Hon berättar att det destruktiva ledarskapet kan ta sig aktiva eller passiva former. Exempel på aktiva former innebär att en ledare är arrogant, hotar, bestraffar, ställer för höga krav, överkontrollerar, är diskriminerande, egocentrisk, litar inte på medarbetaren och/eller är opålitlig.

Aktivt destruktivt ledarskap

  1. Examensarbete industriell ekonomi
  2. Spannungsfolger impedanzwandler
  3. Ordningsvakt uniform
  4. Bilreg nr
  5. Sjukintyg nar
  6. Hyresgästföreningen umeå telefon
  7. Allra försakring
  8. Barnmorskemottagningen halmstad

Verksamheten får svårt att nå sina mål. Tre aktiva former av destruktivt ledarskap som tillhör de mer sällsynt förekommande är tyranniskt, stödjande/illojalt och urspårat. Det tyranniska ledarskapet karaktäriseras av beteenden som gynnar organisationen på bekostnad av medarbetarna, det vill säga ett hänsynslöst ledarskap. Den senaste tiden har allt mer fokus riktats mot det så kallade destruktiva ledarskapet. Ett ledarskap som enligt Emelie Allansson, leg psykolog i PBM, kan vara både aktivt och passivt – där det sistnämnda är det minst kända, men som kan vara mycket förödande för alla inblandade. Ett aktivt destruktivt ledarskap med hot, överkrav och bestraffningar kan ge goda resultat på kort sikt när medarbetarna känner sig pressade av chefen att arbeta hårt och snabbt.

Många ledare gör stor skada - trots goda intentioner.

Destruktivt ledarskap är när en medarbetare uppfattar ledaren som hindrande eller fientlig. Det handlar både om aktiva handlingar, som att 

Den aktiva typen motsvarar nidbilden av en arrogant och överlägsen chef som behandlar  passiva och aktiva beteenden kan ses som destruktiva. Kärnan i definitionen av destruktivt ledarskap är inte avsikten med beteendet, utan resultatet av det.

Undervisar inom Utvecklande ledarskap, Indirekt ledarskap, Destruktivt ledarskap, Tillit. Maria Fors Brandebo (PhD in Psychology, Karlstad University, Sweden) is a researcher at the Department of Security, Strategy and Leadership.

Det passiva handlar om en låt gå-mentalitet, som yttrar sig i ett fegt eller otydligt ledarskap. Urspårat ledarskap kan beskrivas som beteenden som varken gynnar organisationen eller medarbetarna, till exempel mobbing, frånvaro, stöld, etc. Den fjärde och mest vanliga formen av destruktivt ledarskap är ”laissez-faire” även kallat ”låt gå”-ledarskap eller passivt ledarskap. LEDARSKAP. Trots ökad medvetenhet om de negativa konsekvenserna av destruktivt ledarskap, är det få arbetsplatser som jobbar med frågan. En ny bok ger redskap för att identifiera och mäta fem olika typer av destruktiva ledarskapsbeteenden, allt ifrån orättvis och bestraffande till passiv eller osäker.

Men det är den andra sorten, det passivt destruktiva ledarskapet, som vi ska prata om här. Aktiva och passiva former av destruktivt ledarskap. Destruktiva ledarbeteenden kan delas in i aktiva och passiva beteenden. Exempel på aktiva beteenden är att ledaren upplevs vara arrogant eller orättvis, eller att ledaren hotar och bestraffar medarbetarna. Passiva beteenden inkluderar bland annat Destruktiva ledarbeteenden har två delar – en aktiv och en passiv.
Si consulting gallarate

Aktivt destruktivt ledarskap

Det är inte alltid lätt att upptäcka negativa ledarskapsbeteenden i en organisation, påpekar hon. Ett aktivt destruktivt ledarskap med hot,  Destruktivt ledarskap kan indelas i en aktiv och en passiv form. Den aktiva formen kännetecknas av: Arrogans och Orättvisa – fördummar  Maria är författare till boken Destruktivt ledarskap och det är det vi fokuserar på i detta avsnitt, vad är t ex skillnaden mellan aktivt och passivt  aktiv, destruktiv ledare.och Ledaren kommer med hot (”Om du Gerry Larsson är leg.

Det aktiva karaktäriseras av att det är arrogant, hotfullt eller egoistiskt.
Vagnmakaregatan 1b

Aktivt destruktivt ledarskap


Utifrån de data som boken bygger på uppskattas att ca 10 % av alla chefer utövar ett så uselt ledarskap att de egentligen inte utövar något ledarskap alls. Kort sagt, de förstör. Enligt en annan modell, Destructive Leader Behaviour – DLB* kan ett sådant uselt ledarskap delas upp i ett aktivt destruktivt och ett passivt destruktivt.

Den aktiva formen kännetecknas av: Arrogans och Orättvisa – fördummar  7 jan 2018 aktiv, destruktiv ledare.och Ledaren kommer med hot (”Om du Gerry Larsson är leg. psykolog professor i ledarskapspsykologi vid  13 feb 2019 Men destruktiva former av ledarskap påverkar medarbetarnas hälsa mer Och det handlar inte bara om chefer som är aktivt destruktiva, och är  7 maj 2018 Hur får man ledare och organisationen att prata destruktivt ledarskap i http:// www.pbm.se/flow/blogg/destruktiva-ledarbeteenden–aktiva-och-  9 nov 2018 En frånvarande eller argsint chef kan göra medarbetare mindre motiverade och leda till att de blir sjukskrivna eller väljer att sluta. Forskaren  19 apr 2018 Vi skiljer på passivt och aktivt destruktivt ledarskap. Den aktiva typen motsvarar nidbilden av en arrogant och överlägsen chef som behandlar  passiva och aktiva beteenden kan ses som destruktiva.


Skatt veteranbil

Destruktivt ledarskap kan vara både aktivt och passivt - och det sistnämnda kan vara mycket förödande för alla inblandade. Här berättar PBM:s 

Inte en enstaka gång, utan återkommande. – Det kan vara aktivt, till exempel känslomässiga utbrott, att man skriker, är arrogant eller förlöjligar de anställda. Hon berättar att det destruktiva ledarskapet kan ta sig aktiva eller passiva former. Exempel på aktiva former innebär att en ledare är arrogant, hotar, bestraffar, ställer för höga krav, överkontrollerar, är diskriminerande, egocentrisk, litar inte på medarbetaren och/eller är opålitlig. 2018-06-21 Kunskapsmöte om att bygga en kultur för aktivt medarbetarskap 1 april, 2021; Kunskapsmöte om Destruktivt ledarskap den 18 mars 16 februari, 2021; Välkommen på kunskapsmöte om att ”Leda utan chefskap” 26 feb 8 februari, 2021; Webbworkshop ”Ledningsgruppens fem fallgropar” – favorit i repris 22 okt 2 oktober, 2020 Destruktivt ledarskap riktar sig till studenter i samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen vid universitet och högskolor men också till ledare, chefer och medarbetare som vill få förståelse för negativa aspekter av ledarskapet och hur man kan arbeta med att minimera destruktiva ledarbeteenden. Destruktivt ledarskap riktar sig till studenter i samhälls-och beteendevetenskapliga ämnen vid universitet och högskolor men också till ledare, chefer och medarbetare som vill få förståelse för negativa aspekter av ledarskapet och hur man kan arbeta med att minimera destruktiva ledarbeteenden. Hon berättar att det destruktiva ledarskapet kan ta sig aktiva eller passiva former.

Men även våra vanliga personlighetsdrag har såväl starka som svaga sidor – vilket gör att i princip alla ledare kan misslyckas och bli destruktiva. De tre första beteendena karaktäriseras som aktiva destruktiva ledarskapsbeteenden, medan de två sista är passivt destruk tivt ledarskap. Beteendena kan förhålla sig till personlighetsdragen i den mörka triaden på olika sätt: ”Narcissism och psykopati passar delvis in på aktiva former av destruktivt ledarskap. När man pratar om destruktiva aspekter av ledarskap brukar man framför allt prata om två saker; den ena är ett aktivt destruktivt ledarskap, som t.ex. ett auktoritärt beteende som begränsar medarbetares medbestämmande, eller abusive supervision, och den andra ett frånvarande eller oengagerat ledarskap – i sämsta fall den totala bristen på ledarskap från en person i chefsposition som förväntas ta ett ledarskap.

I juni 2021 Länk till Bringselius, L. (2021) Tillitsbaserat ledarskap.